ONZE MISSIE

Wij geloven dat God familie heeft bedoeld als een plek waar kinderen veilig zijn en geliefd worden. Kinderen zonder familie zijn uiterst kwetsbaar. In DR Congo worden veel kinderen aan hun lot overgelaten, veelal veroorzaakt door armoede, oorlog, ontheemding of doordat kinderen worden geronseld als kindsoldaat voor een militaire groepering. Hierdoor hebben kinderen geen veilige leefomgeving; zij lopen onderwijs mis en hebben tekort aan eten. Ook zijn ze vatbaar voor ondervoeding en ziektes.

Action Uruma zet zich in voor de kwetsbare kinderen in DR Congo. Dit betekent familie-zijn voor degene die geen familie meer hebben. Hen één voor één helpen te ontdekken wie zij zijn en hoe waardevol God hen vindt. We willen hen omringen met liefde en voorzien in onderwijs en gezondheidszorg. Onze missie is om hen op te laten groeien tot liefhebbende, eerlijke en sterke leiders. Leiders voor hun eigen families en leiders voor het land.

Om onze missie te vervullen willen we:

  • Zorg dragen voor zoveel mogelijk kinderen

  • De cirkel van armoede, corruptie, kindersterfte en misbruik doorbreken

  • Families toegang verlenen tot basale gezondheidszorg

HOE WE ZIJN BEGONNEN

Een aantal jaren geleden kreeg Roland een openbaring over het Bijbelverhaal van Mozes, Mirjam en de dochter van de farao. God liet hem zien dat dit verhaal veel overeenkomsten vertoont met de situatie in DR Congo. Ik liep door de straten van Goma en ervoer dat Heilige Geest me toefluisterde: “Er zijn veel jonge mensen zoals Mozes – zij hebben in hun leven een Mirjam nodig”. Eerst begreep ik niet wat God hiermee bedoelde, maar ik ben op zoek gegaan naar de betekenis ervan.
De Heilige Geest sprak over de zus van Mozes in Exodus 2:7 “Toen zei zijn zus tegen farao’s dochter: Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken, om het kind voor u te voeden? En de dochter van de farao zei tegen haar: Ja, doe dat”.

Mozes werd geboren in een tijd dat het volk Israël in slavernij in Egypte leefde. Israël groeide uit tot een groot en sterk volk. Farao was bang dat het volk zich tegen hem zou gaan keren. Daarom gaf hij de opdracht alle babyjongetjes te doden. De moeder van Mozes verstopte haar baby de eerste drie maanden. Daarna liet zij Mozes in een rieten mandje op de rivier drijven vlakbij de badplaats van de farao. Mozes’ moeder stuurde Mirjam er op uit om het mandje in de gaten te houden. De dochter van de farao baadde zich in de rivier en vond het mandje met Mozes erin. Mirjam benaderde haar en bood aan een vrouw te zoeken, die de baby wilde verzorgen en voeden totdat het kind groot genoeg zou zijn om bij farao’s dochter te komen wonen. De dochter van de farao stemde hiermee in en Mirjam ging met Mozes terug naar haar eigen moeder. Mozes werd uiteindelijk degene, die zijn eigen volk weg leidde uit de slavernij van Egypte.

We kunnen allemaal volgen wat er gaande is in DR Congo. Terugkerende oorlogen, dodelijke epidemieën, ziektes en armoede zijn aan de orde van de dag. Hierdoor leven grote aantallen kinderen in nood, eenzaamheid en ondervoeding: weeskinderen, straatkinderen, kinderen die doodgaan aan behandelbare infecties. Zij zijn als Mozes. Hun leven is in gevaar. Zij dragen de potentie in zich leider van een volk te worden. Om net als Mozes een volk uit de duisternis te leiden, van slavernij naar het Licht. Zij hebben echter een Mirjam nodig, die voor hen opstaat. Een Mirjam, die hen helpt de persoon te worden, die God bedoeld heeft dat ze zijn. Mozes was bedoeld om leider te zijn om het volk te bevrijden. Action Uruma is geroepen om “een Mirjam te zijn”, om te zorgen voor kwetsbare kinderen, zonder familie en een thuis, en hen de liefde van Christus te brengen. We zien potentie en kijken naar het goud in hen. We zoeken wegen om voor hen te zorgen, hen onderwijs te bieden en hen te eten te geven.

Action Uruma is geroepen om “een Mirjam te zijn”, om te zorgen voor kwetsbare kinderen, zonder familie en een thuis, en hen de liefde van Christus te brengen.

Roland Bahozi, DR Congo