ONS WERK

Het werk van Action Uruma is gebaseerd op drie pijlers:

  • Onderwijs

  • Voeding & Gezondheid

  • Discipelschap

Wij voorzien in basisonderwijs in een door oorlog geteisterd dorp in de provincie Zuid-Kivu. Op deze manier kunnen kinderen zich ontwikkelen en wordt de basis gelegd voor een vervolgopleiding. Scholing geeft een grotere kans op een baan en met een inkomen ben je in staat je eigen familie te onderhouden. Verder leren we de kinderen sociale en morele vaardigheden en hoe zij goed kunnen samenwerken.

Om de ondervoeding tegen te gaan voorzien we in ontbijt op school. De families die honger lijden, geven we eten en we proberen te voorzien in banen. We hebben een stuk land waarop we verschillende gewassen verbouwen om te verkopen, zodat het schoolontbijt op termijn zelfvoorzienend kan worden. We willen een aantal momenten per jaar de school bezoeken om medische zorg te bieden.

We zijn bezig met de bouw van een medische kliniek in een sloppenwijk in Goma. We willen de liefde van God brengen, de gezondheid van mensen bevorderen door medische zorg, levens redden en lijden verlichten. De kliniek zal een moeder- en kind-kliniek zijn, gericht op fysieke en psychologische zorg. Er zal medische training plaatsvinden met en door internationale gezondheidsspecialisten. Aanvullend willen we uitreiken naar gebieden met geen of nauwelijks medische zorg.

Discipelschap betekent voor ons tijd nemen met kinderen en jongeren, één voor één. Familie-zijn voor degene die geen familie meer hebben. Om hen op deze wijze te leren wie zij zijn en hun door God gegeven waarde en identiteit te leren kennen. We willen hen voorgaan in een liefdevolle relatie met de hemelse Vader en hen een levenswijze van gebed en aanbidding leren. We willen hen op laten groeien tot de toekomstige leiders, waartoe zij bestemd zijn. Ook helpen wij hen heel praktisch een passende opleiding en werk te vinden.

Ons werk wordt omringd en gedragen door gebed. Alles wat we doen, brengen we onder Gods leiding. Hij staat centraal en in het middelpunt van ons leven en van wat we doen. Hij is de beste Vader en degene die ons inspireert te zorgen voor de wezen en de armen, en ons brood met hen te delen. Dit is waar Gods hart naar uit gaat. Wij houden van God en willen Zijn liefde en leven delen met de mensen om ons heen.

ONZE DOELEN

Voor de komende jaren (2019-2025) hebben we de volgende doelen geformuleerd:

  • Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 willen we onderwijs geven aan 250 kinderen. Bovendien heeft Action Uruma eind 2025, 800 kinderen onderwijs gegeven en meer dan 200 kinderen door laten stromen naar vervolg/hoger onderwijs.

  • We helpen jongens en meiden vaardigheden te verwerven door het bieden van beroepsonderwijs.

  • We bieden meer dan 20 mensen een baan met een vast inkomen, zodat zij voor hun familie kunnen zorgen.

  • Wij wijden ons toe om meer dan 10.000 kinderen en families toegang te verlenen tot goede gezondheidszorg. We willen een afname zien in het sterftecijfer.

  • We bieden dakloze kinderen een thuis en leren hen deel te zijn van een familie.

  • We hebben visie om een sterk aanbiddings- en voorbedeteam op te zetten. In gebed en aanbidding willen we weerstand bieden tegen de voelbaar aanwezige duistere machten in deze omgeving. En we willen een puur leven leiden in Gods aanwezigheid.

VERANDER EEN LEVEN

Jouw hulp brengt verandering in het leven van een kind.
Raak bij ons werk betrokken en maak vandaag nog het verschil.

GEEF NU