De visie voor een moeder-kind kliniek

We hebben de visie om een medische kliniek te starten met de focus op moeder- en kindzorg. Er zal ruimte zijn voor poliklinische zorg, opname, bevallingen en chirurgische ingrepen inclusief keizersnede. We willen dat de zorg beschikbaar is voor de hele bevolking, inclusief de allerarmsten, daklozen en patiënten van elk ras en elke religie.

De locatie

De kliniek is gevestigd in de wijk Bujovu in de stad Goma in het oosten van D.R. Congo. De wijk Bujovu is een gebied dicht bij de grens van Rwanda en naast de internationale luchthaven van Goma.

De laatste jaren is de stad Goma uitgegroeid richting dit gebied, veel mensen hebben land gekocht en daarop gebouwd. In het begin stonden er vooral eenvoudige hutjes, maar in de loop der tijd steeds meer huisjes van steen.
Er zijn verschillende kleine medische posten in de omgeving. Het algemeen ziekenhuis van de stad ligt op ongeveer 30 minuten rijden van het gebied. Het overgrote merendeel van de mensen heeft echter geen toegang tot medische zorg vanwege gebrek aan financiën en omdat ze geen transport hebben naar het ziekenhuis. Voor de Congolese bevolking in het algemeen geldt dat 70% van de bevolking geen of weinig toegang heeft tot gezondheidszorg. Eén op de tien kinderen overlijdt voordat zij de leeftijd van 5 jaar bereiken.

Plannen voor het gebouw

We zullen uiteindelijk een gebouw van 3 verdiepingen bouwen. Met op de begane grond bij de entree, een balie voor registratie en planning, een ruimte voor triage van patiënten en twee artsen spreekkamers. Daarnaast een apotheek en laboratorium en een ruimte voor de financiële administratie. Op de begane grond komt ook een speciale ruimte voor conferenties, trainingen in community health ect.

Er komt een rolstoelhelling naar de eerste verdieping, de zuidvleugel van de eerste verdieping wordt de chirurgische vleugel met een operatiekamer, een verkoeverkamer, een ruimte voor sterilisatie en een kleedkamer voor het medisch personeel. Deze ruimte is om hygiënische redenen door deuren gescheiden van de rest van de verdieping. De noordvleugel heeft twee verloskamers, een neonatologieafdeling en drie kamers voor opname en een toiletgebouw.

Op de bovenste verdieping zijn nog drie opnamekamers, een keuken en een rustruimte voor medischpersoneel. Er is een bibliotheek en archiefruimte. En in de zuidvleugel zijn er drie kantoren; voor de directeur, de administratie van het ziekenhuis en voor het rentmeesterschap. In een bijgebouw komen drie kamers voor radiologisch onderzoek, een echokamer, een röntgenkamer en een scanner.

Huidige situatie

We hebben een stuk land gekocht en er een muur omheen gebouwd. Hierop is het bijgebouw al gerealiseerd! Daarnaast is er een toiletgebouw, placentaput en afvalverwerkingsoven gebouwd. We hebben een septic tank gegraven en een watertank geplaatst.

Daarmee staat alles wat nodig is om in een kleine opstelling alvast te kunnen starten met het verlenen van basis medische zorg. Het bijgebouw zal later dienst doen als afdeling radiologie. In de huidige opstartfase zal dit gebouwtje dienst doen als polikliniek, een bevalruimte en een kamer voor opname.

Er zal binnenkort medicatie en apparatuur ingekocht worden en het eerste personeel zal aangenomen worden zodat in een kleine setting gestart kan worden met zorg verlenen.

Tijdsplanning

We zullen starten met medische basiszorg in het gebouw dat nu klaar is en tegelijk verder gaan met de het uitwerken van de overige plannen, fondsen werven en vervolgens het hoofdgebouw bouwen.

Op deze manier beginnen geeft ons de mogelijkheid om patiënten in een kleine setting te zien en na verloop van tijd te groeien. We kunnen de behoeften van patiënten verkennen en verbindingen leggen in de buurt.

De eerste stap is het inrichten van de kliniek. Hierna kunnen we starten met het bieden van medische zorg.

Het budget

Voor de inrichting van het bijgebouw voor de initiële poliklinische zorg zijn voldoende fondsen binnengekomen. Wanneer de beveiliging van het terrein door middel van dag- en nachtwachten is geregeld, kunnen de meubels gekocht worden.

Voor de inrichting van het laboratorium en de medische apparatuur is er al contact geweest met organisatie Medic en hebben we meerdere apparaten kunnen aanschaffen. Voordat gestart kan worden met de medische zorg moeten elektriciteit en internet aangesloten worden. Na een collecte die hiervoor is opgehaald zijn naar verwachting voldoende middelen aanwezig om dit te kunnen realiseren.

Het eerste jaar

Het volgende (medische) personeel zal aangenomen worden:

  • Twee algemene artsen: generalisten, in Nederland bekend als tropenarts, dit is een arts die patiënten van alle leeftijdsgroepen kan behandelen en zowel kennis van interne geneeskunde heeft alsmede chirurgische kennis.
  • Tevens zijn vier verpleegkundigen nodig, voor de verpleegkundige zorg en de triage.
  • Iemand verantwoordelijk voor de schoonmaak en hygiëne.
  • Daarnaast een laboratorium medewerker.
  • Als laatste twee beveiligers om het gebouw, de inventaris en de mensen te beveiligen, wat helaas onmisbaar is in de huidige situatie.

Fondswerving en verwachte kosten

Voor de personeelskosten van het eerste jaar moeten nog fondsen geworven worden. Er zullen in eerste instantie 2 dokters worden aangenomen, 4 verpleegkundigen, 1 laboratoriummedewerker, 1 schoonmaker en 2 bewakers. De totale personeelskosten hiervoor zijn voor het eerste jaar €31.200.
Er is momenteel wel iets om te kunnen starten, maar nog niet voldoende om een jaar te kunnen draaien.

Hieronder een overzicht van de kosten:

PersoneelAantalKosten maandKosten jaar
arts2€ 1.200€ 14.400
verpleegkundige4€ 800€ 9.600
lab medewerker1€ 200€ 2.400
schoonmaker1€ 100€ 1.200
bewaker2€ 300€ 3.600
subtotaal personeel10€ 2.600€ 31.200
Kostenposten totaalKosten per jaar
loonkosten personeel (zie hierboven)€ 31.200

overige kosten:
electra, water, internet, verzorgingsmateriaal, medicatie, lab-materiaal, etc.

€ 40.500
totaal€ 71.700

Om alle kosten te dekken zijn we nog volop fondsen aan het werven.

Wil je ook een steentje bijdragen? Dat kan via https://www.actionuruma.org/nl/geef/