Project Description

FAMILIE ZIJN

We verlangen ernaar familie te zijn voor degenen die geen thuis meer hebben. In een familie is er liefde, zorg en bescherming. Wij geloven dat het de plek is om je identiteit te vinden. Om te zien wie je bent en waar je vandaan komt. En om de reden te ontdekken waarom je leeft.

In de stad Goma, waar we onze basis hebben, zijn veel straatkinderen, wezen, in de steek gelaten kinderen, voormalige kindsoldaten en kinderen die in extreme armoede leven. We willen de kinderen en tieners persoonlijk leren kennen en een relatie met hen opbouwen. Voor elke persoon zoeken we naar een unieke manier om betrokken te raken bij zijn of haar leven. We luisteren naar hun verhaal en bieden eten, kleding, scholing of een thuis. Dit kan betekenen dat wijzelf dat huis en gezin zijn, of dat we een gezin zoeken waarin een kind geadopteerd kan worden. Of we bouwen een plek waar ze kunnen leven en verzorgd worden.

Een van de manieren waarop we betrokken willen zijn bij een groep jongeren, is door een praktische timmeropleiding en dagelijks discipelschap. We hebben relatie gebouwd met een groep jongeren bij ons in de buurt. De meeste van hen leven op straat. We investeren in hun leven door hen op geestelijk gebied te trainen, hen te onderwijzen over Jezus, de Bijbel en hoe zij met God kunnen leven. Aangezien de meesten van hen geen opleiding hebben genoten, willen we voorzien in een beroepsopleiding. Zij zullen meubels leren maken, waardoor ze een baan kunnen vinden en in de toekomst zelfstandig een inkomen kunnen verwerven. We hebben een stuk land in het westen van de stad Goma hiervoor beschikbaar. Het plan is om daar een klaslokaal en een werkplaats te bouwen, zodat we met de trainingen kunnen beginnen.

VERANDER EEN LEVEN

Kom naast ons staan en raak betrokken bij ons werk.
Stuur ons een bemoediging of gebed.

CONTACT