Project Description

DE MOZES SCHOOL

Een groot aantal Congolese kinderen heeft geen toegang tot goed onderwijs; 2,5 miljoen kinderen van de basisschoolleeftijd gaan niet naar school. Nationale gegevens wijzen erop dat slechts 67% van de kinderen die in de eerste klas starten de 6e klas haalt. Van deze 67% slaagt slechts 75% voor het eindexamen. De provincies Noord- en Zuid-Kivu, waar wij ons bevinden, hebben het laagste percentage schoolgaande kinderen in het land: meer dan 42% van de kinderen is nog nooit naar school geweest.

Dit heeft een grote impact op ons land. Degene met minder vaardigheden lopen een groter risico om in armoede terecht te komen, omdat ze geen baan kunnen vinden of een lager inkomen hebben. Zij hebben te maken met meer gezondheidsproblemen dan mensen die wel naar school zijn geweest. Ook zijn criminaliteitscijfers in de samenleving veelal hoger wanneer er meer ongeschoolde mensen zijn. In het dorp lopen kinderen een hoger risico geronseld te worden door militaire groeperingen. Er is meer alcoholgebruik. Al deze factoren maken dat veel kinderen niet naar school gaan of dat ze school niet afmaken. Dit heeft grote gevolgen voor de volgende generaties.

We zijn in 2016 begonnen met de basisschool “Complexe scolaire les Moises” (Mozes school). De school is gevestigd in Kashongolere, een dorp in de provincie Zuid-Kivu. Startend met slechts twee klaslokalen en twee leraren, zijn we inmiddels uitgegroeid naar een school met 190 kinderen verdeeld over 6 klassen. We hebben 6 leraren en een directeur die maandelijks een vast inkomen ontvangen. De kinderen die we opnemen hadden eerder geen mogelijkheden om naar school te gaan. Sommigen van hen zijn wees. Sommigen verloren hun vader of moeder door oorlog of ziekte. Ze leven in extreme armoede en zijn niet in staat om schoolgeld en schooluniformen te betalen.

We gaan door met bouwen. Aansluitend op het basisonderwijs willen we een beroepsopleiding starten. Deze opleiding zal worden afgestemd op de behoeften van de bevolking en zal met name gericht zijn op verpleging, voeding en de bouw.

0
Kinderen
0
Klassen
Geef Nu

WAT WIJ BEREIKEN

We hebben de afgelopen jaren veel levens zien veranderen. Sinds de start van de school ontvingen  170 kinderen onderwijs. De vijf leerkrachten en de directeur hebben scholing gevolgd in het optimaal gebruiken van kinderboeken. Hoe betrek je de kinderen bij het verhaal? Hoe formuleer en stel je een goede vraag? Hoe vertel je het verhaal in je eigen woorden terug?
Tijdens de training was er ook aandacht voor het maken van een lesplan. We deelden de visie om de kinderen te leren om zelf  na te denken en gedachten onder woorden te brengen. Niet alleen het herhalen, maar ook het leren redeneren en discussiëren vinden wij van belang.

Twee keer in de week krijgen de kinderen een schoolontbijt. Met een volle maag kun je immers beter leren en je concentreren.
We hebben een directeurskamer. Hier bevindt zich de schoolbibliotheek met bruikbare Franstalige kinderboeken gesponsord en gedoneerd door Biblionef. Zo hebben de kinderen toegang tot het lezen van een boek, wat een hele wereld voor hen opent.

Vincent is een jongen uit een gezin van 8 kinderen. Slechts één persoon uit zijn familie is naar school gegaan, maar al gestopt in de eerste klas. Niemand van zijn familie kan lezen of schrijven. Zijn vader is overleden en één van zijn oudere broers zit in de gevangenis. Om de cirkel te doorbreken hebben we Vincent op onze school aangenomen, hij zit nu in de vierde klas. Een wonder! Hij is de eerste in zijn hele familie die zo ver is gekomen! We doen er alles aan om Vincent een mooier perspectief op het leven en de toekomst te geven!

Getuigenis van Vincent

STEUN DE MOZES SCHOOL

Uw steun verandert het leven van een kind.
Raak betrokken en maak vandaag nog het verschil.

GEEF NU