Project Description

SCHOOL ONTBIJT

De mate van ondervoeding in DR Congo is alarmerend hoog. Drieënveertig procent van de kinderen jonger dan 5 jaar is chronisch ondervoed. Dit is te wijten aan gebrek aan voedsel, gebrek aan veiligheid en een hoge werkloosheid resulterend in armoede. Negenenzestig procent van de bevolking leeft van minder dan 1,90 euro per dag.

Statistieken bevestigen dat ondervoede kinderen op school minder goed presteren dan kinderen die drie uitgebalanceerde maaltijden per dag krijgen. Ondervoeding heeft ook invloed op de emotionele gezondheid en het immuunsysteem; er is een hogere kans op depressies en kinderen zijn meer vatbaar voor ziektes en herstellen langzamer. Ook het risico om te sterven aan malaria, HIV en tuberculose is groter.

In het dorp waar onze school is gevestigd eten bijna alle kinderen slechts één keer per dag. Vanwege armoede is er soms helemaal geen eten. Aangezien het gebruikelijk is om die ene maaltijd rond 16.00 uur te nuttigen, komen kinderen meestal zonder ontbijt naar school en lunchen ze niet. Op school merkten we dat de kinderen niet in staat waren om op te letten en soms viel een kind flauw. Zoals je je kunt voorstellen is het moeilijk om te leren met een hongerige maag!

Wij geloven dat voedsel een fundamenteel mensenrecht is. Daarom zijn we in januari 2018 begonnen met het schoolontbijt programma. Twee keer per week zorgen we voor een ontbijt. We hebben een keuken gebouwd en koppen en lepels aangeschaft voor alle kinderen. Voordat de school begint, ontvangen de kinderen een ontbijt van pap gemaakt van maisbloem, sojabloem, sorghum en suiker. Onze visie is om ondervoeding verder te verminderen door de kinderen zes dagen per week een ontbijt op school aan te bieden. Dit betekent ontbijt op alle schooldagen. Daarnaast willen we zorgen voor gezinnen die honger lijden, één gezin per keer.

Te realiseren dat een kind dag in dag uit hongerig naar school gaat, is hartverscheurend; te weten dat duizenden dat elke dag doen is een onrecht.

Roland Bahozi • 2013

CLINIQUE UZIMA TELE

Zeventig procent van de Congolese bevolking heeft beperkte of geen toegang tot gezondheidszorg. Dit geldt voor het land in zijn geheel. Vanwege ernstige instabiliteit in de oostelijke provincies waar Action Uruma zit, is dit percentage zelfs hoger. Eén op de tien kinderen sterft voordat het 5 jaar is. Ter vergelijking: in Nederland is dit 1 op de 250 kinderen (Unicef). Een van de belangrijke oorzaken is malaria – dit is een behandelbare infectie!

Om ons heen zien we het onvermogen van de mensen om medische hulp te vinden en de wanhoop van ouders. We hebben gezien en gehoord dat kinderen en moeders zijn gestorven omdat er geen toegang was tot zorg. Dit alles maakt onze droom om een ​​medische kliniek te starten, urgent.

We willen overvloedig leven delen. We willen voor de zieken zorgen, de last van ziekte verlichten en onnodige sterfte en lijden verminderen.

De vijand komt om te stelen, te doden en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om overvloedig leven te geven.

Johannes 10:10
Clinic

We hebben een stuk land en twee gebouwen in een sloppenwijk van Goma. We zijn van plan meer land eromheen te kopen om een moeder-kindkliniek te bouwen met de naam Clinique Uzima Tele, wat Overvloedig Leven Kliniek betekent. In deze kliniek:

  • is gezondheidszorg toegankelijk voor de allerarmste

  • is er ruimte voor opname

  • worden kinderen met HIV behandeld

  • krijgen slachtoffers van verkrachting medische, psychologische en geestelijke zorg

  • worden lokale artsen en verpleegkundigen getraind en is er ruimte voor hen om hier te werken

  • kunnen internationale medische experts komen om training te geven en te werken

  • kan de bevolking worden onderwezen over verzorging van baby’s, hygiëne en voeding

  • is een sfeer van Gods aanwezigheid

  • kunnen mensen Gods liefde en genezing ontvangen

VOORZIEN IN ZORG EN VOEDSEL

Jouw steun verandert het leven van een kind. Wil je betrokken zijn of investeren in dit project, neem dan contact met ons op!

CONTACT
GEEF NU